Praha.cz

 
Tablety děti baví. Základní vybavení však nenahradí
Čtvrtek, 19. únor 2015 15:38
Učebna SSŠVT

Po celé České republice přestává být výuka s použitím tabletů raritou. Mobilní dotyková zařízení jsou módním trendem, který podporuje stát. O jejich roli ve výuce panují rozličné názory. Dle slov zástupců Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze je především žádoucí, aby bylo na řadě škol doplněno přednostně základní počítačové vybavení. Výuka na tabletech pak musí být postavena tak, aby žák informace nejenže na internetu našel, ale uměl si je zároveň zapamatovat.


Školy využívají různé možnosti, jak získat finanční prostředky. Jednou kapitolou jsou projekty zaměřené na IT vybavení. Střední školy tak sahají po dotačních titulech Evropské unie a nakupují žákům i učitelům notebooku a tablety. Instituce zapojené do projektů získají peníze na pořízení, programové vybavení i školení personálu. Podle mnohých zastánců tablety zatraktivňují výuku. Existuje však i několik otazníků. Zkušenosti s využitím tabletů mají například i na Soukromé střední škole výpočetní techniky. „My jsme v tomto ohledu školou atypickou. Pokud vyučující potřebuje při výuce využít tablet, tak to s ohledem na naši specializaci a množství počítačů není problémem. Nicméně i s těmito prostředky je nutné nakládat opatrně. Je potřeba, aby informace, které žák nalezne na Internetu, uměl zpracovávat a do jisté míry i uchovávat. Pokud tomu tak není, tak je to obrovská chyba. Ta se nám může v budoucnu vymstít,“ říká ředitel SSŠVT Martin Vodička.


V celé řadě škol navíc chybí základní vybavení v oblasti informačních technologií. „Tím myslím dostatečné množství počítačů, které jsou schopné vyhovět požadavkům nejnovějšího softwaru, servery a kvalitní infrastruktura. Toto by mělo být prioritou projektů zaměřených na informační technologie,“ domnívá se ředitel SSŠVT Martin Vodička s tím, že tablety jako takové jsou samozřejmě přínosem a považuje je za vhodný doplněk interaktivní výuky.


Náhrada tužky a papíru?
Studenti SSŠVT

Podle některých psychologů přemíra digitalizace světa škodí lidskému mozku, protože jsme některé činnosti nechali přístrojům. Tím pádem se mozek zjednodušuje a lidé hloupnou. I přesto si tablety našly místo u dětí i doma a nyní se stávají součástí školní výbavy. Míra užití zatím zůstává neznámá. Školy by si měly společně s pořizováním tabletů jasně určit plán počtu hodin, kdy jsou využívané ve výuce, zamezení hraní her či „surfování“ po internetu mimo školní zadání.


Přínosy ve výuce

Tablet je vhodná učební pomůcka pro moderní vzdělávání. Umožňuje snadný a okamžitý přístup k nepřeberným digitálním zdrojům – informacím na internetu, elektronickým učebnicím, speciálním vzdělávacím aplikacím. Správné použití přístrojů vede k větší spolupráci žáka a učitele a nedochází jen k pasivnímu příjmu vědomostí. Například když děti dostanou úkol a musí na internetu vyhledat správné informace a pracovat s nimi. Výsledek odevzdají v elektronické podobě, kde jej sdílejí s učitelem i mezi sebou. Nemusejí ovšem sloužit jen k vyhledávání různých informací. Například se s jejich pomocí dá v češtině jednoduše procvičovat pravopis, psaní „i“ a „y“ nebo velkých a malých písmen. Ve výuce se navíc během jedné hodiny mohou prolínat různé předměty. V matematice při probírání geometrických tvarů lze například vše ukázat na příkladech z architektury. Navíc z praktického hlediska zabírají tablety minimální prostor a jsou ideální jako testovací nástroj k ověřování znalostí žáků.Pro více informací navštivte webové stránky www.sssvt.cz.O Soukromé střední škole výpočetní techniky Praha (SSŠVT)

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o. je střední odborná škola s dlouholetou tradicí, fungující od r. 1994. Studentům nabízí studium specializací: grafické systémy a tvorba webových stránek, správa počítačových sítí, programování a databázové systémy. V současné době patří mezi nejmoderněji softwarově i hardwarově vybavené školy v ČR. Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří jsou ve svých oborech fundovanými profesionály. Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy. O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce. Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS. Více informací o společnosti naleznete na www.sssvt.cz.


Tablety děti baví. Základní vybavení však nenahradí