Praha.cz

 
Oskar Kokoschka – GRAFIKA – výstava v konírně Paláce Kinských
Neděle, 13. říjen 2013 13:26

V Paláci Kinských na Staroměstském náměstí je od 4. října 2013 do 5. ledna 2014 výstava grafik a kreseb Oskara Kokoschky, spolutvůrce expresionistického uměleckého hnutí a jednoho ze zakladatelů moderního světového umění. Výstava představuje reprezentativní průřez jeho stále živou grafickou tvorbou od počátků v roce 1913 až do konce jeho života v roce 1980.


Dílo Oskara Kokoschky je bohatě zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze. Ta vlastní více než 160 jeho grafických děl a také 7 Kokoschkových maleb. To vše je zásluha především Oldy Palkovské, manželky Oskara Kokoschky, která darovala po smrti svého manžela část grafické pozůstalosti Národní galerii v Praze. Další díla Oskara Kokoschky se dostala do sbírek NG v Praze od právníka a sběratele umění Dr. Palkovského již v roce 1978, tedy ještě za života Kokochky. Základem Kokoschkových děl v Národní galerii v Praze se stala řada grafik, která byla zakoupena do sbírek již v roce 1965 tehdejším Československem. Díky tomuto postupnému sbírání Kokoschkových děl tak může nynější výstava představit průřez celou jeho uměleckou tvorbou.


Oskar Kokoschka (1886 -1980)


Kokoschka - výstava Oskar Kokoschka je uznávaný malíř, grafik, dramatik, básník a esejista. Žil ve Vídni, Praze, Anglii a od roku 1953 se trvale usadil ve Švýcarsku. V počátcích své tvorby se věnoval tzv. konsistentnímu „programu“. Ukázkou takového přístupu je grafická práce vzniklá brzy po první světové válce a nazvaná Variace na jedno téma nebo Koncert. Rád se věnoval také ilustraci, často alegoricky komentující politickou situaci. Od padesátých let 20. století pak převáděl ve větším měřítku do litografie kresby z cest – „městské scenerie“ a motivy kulturní krajiny, např. Vyznání Heladě (Řecko, 1961), litografie z Hamburku a z Manhattanu. Celým jeho pozdním dílem se vlastně jako jednotící linie táhne idea cestování.


Svůj blízký vztah k Čechám vyjádřil, např., dramatickou hrou Comenius, která je inspirována odkazem Jana Amose Komenského a jeho dílem Orbis Pictus - Svět v obrazech.


Autorkou a kurátorkou výstavy Oskar Kokoschka – GRAFIKA je Eva Bendová. Vstupné na výstavu je 50 Kč (snížené: 30 Kč, rodinné: 70 Kč a školní skupina: 20 Kč / 1 student).


K výstavě je připraveno několik doprovodných programů.


29. 10. 2013: Oskar Kokoschka a Jan Amos Komenský - Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s Evou Bendovou, kurátorkou výstavy. Vstup na tuto akci je zdarma. Cílem komentované prohlídky je inspirovat pedagogické pracovníky k návštěvě výstavy se svou třídou. Na akci je nutno se přihlásit.


17. 11. 2013 v 16:00 hod: „Umělec se nesmí nikdy vázat!" - komentovaná kurátorská prohlídka výstavy v Konírně paláce Kinských s Evou Bendovou. Tématem je vztah umělce k Čechám a síla a přesvědčivost Kokoschkova umění. Prohlídka zdarma k platné vstupence a trvá 60 min.


3. 12. 2013 v 16:30 hod: Gesto, křivost, hysterie. Komentovaná prohlídka nejen díla Oskara Kokoschky v expozici evropského umění Sbírky moderního a současného umění, Veletržní palác, 1. patro, s. PhDr. Václavem Hájkem, Ph. D. Cena je 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuje vstupné a poplatek za odborný výklad).


Podrobnější informace o doprovodných programech výstavy Oskar Kokoschka – GRAFIKA najdete: zde.


Foto:praha.eu, ngprague.cz

pchj