Praha.cz

 
Petřínská rozhledna
1402PetrRozhledna2Fucikovsky.jpg

Petřínská rozhledna stojí v areálu zahrad na vrcholu kopce Petřína. Byla postavena v roce 1891, je vysoká přes 60 metrů a až nahoru vede celkem 299 schodů. Pro návštěvníky je otevřena celoročně a poskytuje výborný výhled po okolí rozhledny i krásách Prahy – a to i v noci, protože rozhledna je otevřena až do večerních hodin.


Petřínská rozhledna svým vzhledem nezapře, že za předlohu sloužila jejím autorům Eiffelova věž v Paříži a také stejně jako "Eiffelka", i naše Petřínská rozhledna je výrazná dominanta.


1402PetrRozhledna4Fucikovsky.jpgPetřínskou rozhlednu tvoří osmiramenná příhradová ocelová konstrukce, na kterou se spotřebovalo 175 tun železa. Rozhledna byla několikrát opravována a dočkala se i různých stavebních úprav, například: v nově zbudované části v přízemí se nachází bufet a výstavní expozice, místo původního obedněného balkónu vznikl ve výšce 20 metrů moderní vyhlídkový ochoz a původní zakončení vrcholu rozhledny – koruna s praporem – bylo nahrazeno anténou a později ještě anténním nástavcem.


Část rozhledny (konkrétně první vyhlídkový ochoz) je zpřístupněna pro osoby na vozíčku.


Z historie rozhledny


1402PetrRozhledna5Zemlickova.jpgV roce 1889, bezprostředně po návštěvě Světové výstavy v Paříži a shlédnutí Eiffelovky věže, byla domluvena nadšenými členy Klubu českých turistů výstavba rozhledny, která by se obdobně vypínala nad Prahou a poskytla by svým návštěvníkům velkolepý pohled na Prahu a její památky.


Členové KČT tedy založili Družstvo pro výstavbu rozhledny, získali ve velice krátké době 1031 zlatých na výstavbu a od magistrátu pozemek. Protože se v roce 1891 měla konat v Praze Zemská jubilejní výstava, byla už v roce 1890 zahájena projektová příprava a získány další potřebné finance – celkem měla stát výstavba rozhledny 32 000 zlatých. Petřínská rozhledna, pětinásobně menší kopie Eiffelovky věže, byla navržen arch. Vratislavem Pasovským, autory konstrukce byly inženýři František Prášil a Julius Souček. Rozhledna byla postavena velmi rychle - 16. března 1891 byla zahájena stavba rozhledny, práce byly ukončeny 2. července, 28. července byla rozhledna zkolaudována a 20. srpna 1891 byla rozhledna slavnostně otevřena pro veřejnost. Návštěvníci byli na rozhlednu vyváženi výtahem, který uvezl najednou 6 osob a byl poháněn nejprve plynem a později byl pohon změněn na elektrický.


V přízemním pavilonu byla restaurace, v prvním patře rozhledny, ve výšce 20 m., byla krytá vyhlídková terasa s ochozem a na střeše byla umístěna stylizovaná koruna s vlajkou v národních barvách.


Ve stejné době jako rozhledna byla zprovozněna i lanová dráha a o rok později byl do blízkosti rozhledny přenesen pavilon ze Zemské jubilejní výstavy, kde tento pavilon původně sloužil pro prezentaci Klubu českých turistů. Byl postaven podle vzoru vyšehradské obranné věže Špička a po jeho přenesení na Petřín do něj bylo nainstalováno bludiště.


Požár v rozhledně


Počátkem července roku 1938, v době konání sokolského sletu, došlo k požáru výtahové kabiny. Návštěvníci se naštěstí včas zachránili a v bezpečí kabinu v přízemí opustili, horní část rozhledny ale byla požárem poškozena a bylo potřeba ji částečně přestavět.


Další přestavby


V roce 1953 byl zrušen na Petřínské rozhledně výtah a místo něj byly nainstalovány kabely a napáječe – na rozhledně byl totiž umístěn vysílač a 1. května 1953 byl uveden do provozu. Na vrchol věže byla nainstalována anténa. První vyhlídkový ochoz začal sloužit spojům a nad ním byla ještě vybudována místo pro umístění parabolické antény. Pro návštěvníky tak zbylo pouze schodiště a horní vyhlídková kabina.
V roce 1980 musela být rozhledna kvůli špatnému stavu tubusu a schodiště pro návštěvníky uzavřena.


Moderní historie rozhledny


1402PetrRozhledna3Pucha.jpgV roce 1991, při příležitosti konání Všeobecné československé výstavy (konala se ke 100. výročí Zemské jubilejní výstavy), byly na Petřínské rozhledně provedeny nejnutnější opravy a rozhledna byla znovu otevřena pro veřejnost. Od roku 1999 probíhala kompletní rekonstrukce rozhledny. Byla vyrobena nová schodiště, schody byly opatřeny protiskluzovým nátěrem, starý tubus byl vyměněn za nový a do tubusu byl nainstalován výtah , který jezdí opět až do horní vyhlídkové kabiny Petřínské rozhledny. Dřevěný balkón ve spodní části rozhledny byl přestavěn na vyhlídkový ochoz. Po této velké rekonstrukci byla rozhledna otevřena pro návštěvníky 27. března 2002.


Některé zajímavé objekty v bližším i vzdálenějším okolí Petřínské rozhlednyStavby a přírodní památky


1402PetrRozhledna7-1.jpgZrcadlové bludiště nedaleko rozhledny – zvenku vypadá jako hrad, je to však kopie vyšehradské obranné věže Špička, původně vystavěná r. 1891 jako pavilon KČT pro Jubilejní zemskou výstavu. Uvnitř naleznete kromě bludiště a zrcadlového sálu smíchu i diorámu, která zobrazuje Prahu v době třicetileté války.

Štefánikova hvězdárna – leží cca 100 metrů od horní stanice lanové dráhy, je otevřena celoročně, 6 dní v týdnu

Kostel sv. Vavřince – původně románský kostel, první zmínka o něm je z roku 1135. Nyní je to kulturní památka.

Křížová cesta

Petřínské skalky – přírodní památka pod vrcholem Petřína

Hladová zeď – opuková zeď, součást opevnění, kterou nechal vybudovat Karel IV.

Strahovský klášter – nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, je zde například slavná Strahovská knihovna, obrazárna a sídlí zde i Památník národního písemnictví

Kostelík sv. Michala – celodřevěný pravoslavný ukrajinský kostelík

Letohrádek Kinských – Musaion


Petřínské zahrady


Růžová zahrada, Květnice, Velká strahovská zahrada, Seminářská zahrada, Zahrada Kinských.


1402PetrRozhledna8Zemlickova.jpg

Sochy a sousoší na Petříně


Při procházce po Petříně můžete spatřit sochy následujícících osobností: básníků Karla Hynka Máchy a Jana Nerudy, spisovatele Jaroslava Vrchlického, letce, politika a astronoma Miroslava Rastislava Štefánika, herečky Hany Kvapilové, houslisty Ferdinanda Lauba a skladatele Vítězslava Nováka. Dále je zde ke spatření sousoší Polibek sochaře Josefa Mařatky a Fontána s chlapci (modelem byli vnuci T.G. Masaryka) sochaře Karla Dvořáka a socha také Lachtana aut. Jana Laudy.

V dolní části Petřína (na Újezdě), nedaleko lanové dráhy, stojí od roku 2002 Pomník obětem komunismu autora Olbrama Zoubka.


Praktické informace pro návštěvníky rozhledny


Vstupenky


Vstupenky do Petřínské rozhledny lze zakoupit pouze na pokladně v dolní části rozhledny.


Vstupné na rozhlednu


1402PetrRozhledna6Zemlickova.jpgDospělí 120,- Kč
Děti do 3 let zdarma, 3 - 6 let 25,- Kč, 6 – 15 let 65,- Kč
Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 4 děti pod 15 let 300,- Kč
Studenti do 26 let po předložení průkazu 65,- Kč
Senioři po předložení karty Senior opencard 1,- Kč


Výtah


Výtah na rozhlednu je placený, pro některé skupiny obyvatelstva je cena za použití výtahu nižší (malé děti, ZTP-P).
Prodej vstupenek končí 30 minut před ukončením uzavřením rozhledny. Doporučujeme ověřit si cenu vstupného i cenu za výtah předem na pokladně Petřínské rozhledny.


Otevírací doba


Listopad – Únor: 10 – 18 h.
Březen: 10 – 20 h.
Duben – Září: 10 – 22 h.
Říjen: 10 – 20 h.

Doporučujeme ověřit si otevírací dobu předem telefonicky na pokladně Petřínské rozhledny.


Adresa a kontakt


Petřínská rozhledna, Petřínské sady, Praha 1 – Malá Strana

Telefon na pokladnu: +420 725 831 633, +420 257 320 112
Internetové stránky: www.muzeumprahy.cz/prazske-veze


Mapa


Petřínská rozhledna na www.mapy.cz/s/9hT5

Doprava - jak se dostanete k rozhledně


Tramvají


1402PetrRozhledna9Prucha.jpg1, Zastávka Újezd (linky 6, 9, 12, 20, 22) , poté vyjít pěšky nebo vyjet lanovou dráhou na Petřín, kde se rozhledna nalézá.
2, Zastávka Pohořelec (linka 22), poté se vydáte Strahovskou ulicí, která vede za Strahovským klášterem.

Lanová dráha


1, Zastávka Újezd nebo Nebozízek pro cestu nahoru.
2, Zastávka Petřín nebo Nebozízek pro cestu lanovkou dolů
Více informací naleznete na stránkách Dopravního podniku zde: www.dpp.cz


1402PetrRozhledna1Zemlickova.jpg

Autobus MHD


Zastávka Stadion Strahov (linky 143, 186, 191), poté pěšky podél strahovských kolejí.


Pěšky


K Petřínské rozhledně se také dostanete pěšky z Pohořelce, Pražského hradu, Malostranského náměstí nebo Strahova. Viz. mapa


Jízdní řády pražské hromadné dopravy (MHD)


Dopravní spojení MHD můžete vyhledat na stránkách Dopravního podniku Hl. m. Prahy zde: spojeni.dpp.czZdroj:
www.muzeumprahy.cz
www.wikipedia.org
www.pis.cz


Foto: Jiří Fučikovský, Pavel Průcha, Barbora Žemličková

(zem)