Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zajímavosti CEMI: Stipendijní studium MBA pomáhá rozběhnout projekty na pomoc handicapovaným nejen v Praze
CEMI: Stipendijní studium MBA pomáhá rozběhnout projekty na pomoc handicapovaným nejen v Praze
Pátek, 28. březen 2014 13:35
CEMI: Stipendijní studium MBA pomáhá rozběhnout projekty na pomoc handicapovaným nejen v Praze

„Pražský Institut CEMI mi dal jedinečnou příležitost získat vědomosti, které dále využiji pro práci se zdravotně handicapovanými,“ i tak mluví o své alma mater studentky Ingrid Mrňová a Petrana Blašková, které byly zařazeny do bezplatného stipendijního programu pro handicapované. Samy si totiž prošly těžkými životními situacemi. Postavily se však na vlastní nohy a rozhodly se zasvětit život pomoci lidem, kteří se bez ní neobejdou.


Díky tomuto sociálnímu programu vzdělávacího institutu CEMI (Central European Management Institut), předního českého specialisty na manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností, mohou studenti s tělesným postiženým absolvovat on-line studium MBA. Právě on-line výuka v mnohém usnadňuje studium. Kupříkladu, pokud se chtějí studia zúčastnit i paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou. Vybraní studenti dostanou díky programu stipendium ve výši školného, na které by běžně nedosáhli.


„Před jedenácti lety mi byla diagnostikována roztroušená skleróza. Měla jsem tehdy pocit, že se mi zhroutil celý svět. V té době jsem právě nastoupila do prvního ročníku vysokoškolského studia. Při cestě ze školy mě začaly brnět nohy a do druhého dne jsem na půl těla téměř ochrnula. Ze dne na den se mi doslova obrátil svět vzhůru nohama. Poté, co jsem se vzpamatovala z první silné ataky onemocnění, začala jsem postupně navštěvovat akce pacientského sdružení Unie Roska,“ vzpomíná na těžké životní okamžiky Ingrid Mrňová.


Studium pomáhá při hájení práv pacientů


„Do studijního programu MBA jsem se přihlásila, abych díky nově získaným znalostem mohla efektivněji vykonávat své povolání a současně měla lepší vyhlídky při budování mé profesní kariéry. Pevně věřím, že získané zkušenosti a dovednosti naplno využiji při svém povolání, jehož součástí je zajištění lepší zdravotní péče a životních podmínek pro lidi se zdravotním handicapem,“ míní Ingrid Mrňová s tím, že od studia programu Management zdravotnictví očekává zejména prohloubení dosavadních znalostí v oblasti zdravotní péče a osvojení aktuálních poznatků vycházejících z praxe.

Podstatnou část její práce zaujímá hájení práv pacientů. Při těchto jednáních jí bude znalost problematiky zdravotnictví a jeho financování velkou výhodou. Dalším jejím úkolem v Unii Roska je osvěta, neboť roztroušená skleróza není o zapomínání a netýká se starých lidí, jak se mnoho lidí domnívá. Naopak propuká nejčastěji mezi 20. – 40. rokem života a projevuje se zejména poruchou hybnosti, zraku a závratěmi.


Nemoc mi nasměrovala kariéru


„Prvních 18 roků života jsem žila naprosto běžně. Můj život se zhroutil týden před maturitou. Vážně jsem ochořela. V průběhu pár dní jsem náhle nemohla vůbec nic. Byla jsem vážně nemocná, neudělala jsem si maturitu, nemohla jsem pracovat. Zůstala jsem kdesi mimo. Nikam jsem nepatřila, nevěděla jsem co se životem,“ vzpomíná ještě dnes s těžkým srdcem Petrana Blašková na prudký životní zvrat. Začala se léčit a po třech měsících udělala maturitu. Trvalo však ještě dlouhé měsíce, než se její zdravotní stav zlepšil.

„Akutně potřebuji získat prostřednictvím moderní formy studia profesionální vědomosti, jak řídit společnost a vést lidi, a proto jsem se přihlásila o stipendium na institut CEMI. Poznatky ze studia chci využít při rozběhnutí projektů, jejichž cílem je, aby se mohli zdravotně handicapovaní lidé smysluplně zapojit do společnosti, najít nový smysl života, aby hledali a hlavně našli cestu z těžké životní situace. Vymyslela jsem si další „nemožnou“ věc v mém životě. Studium managementu,“ prozradila cíl svého snažení Petrana Blašková s tím, že se nechala inspirovat mottem: „Vymyslete si nemožné. Potom najděte odvahu a jednoduše to udělejte.“


Stipendium pro handicapované


„Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro které není vzdělání jednoduše dosažitelné. Věřím, že právě vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.  Institut CEMI se proto rozhodl poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybraným uchazečům umožnit studium MBA a LLM zcela bezplatně. Na základě zaslaných žádostí byly pečlivě vybrány dvě uchazečky o stipendium.


Jak se zapojit do stipendijního programu?


Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Žadatelem o stipendium se rozumí zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení. Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení - a to ve výši až 100 procent ceny studia. Za žádost se považuje zaslání vlastního životního příběhu žadatele v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popisovat vlastní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium.

CEMI: Stipendijní studium MBA pomáhá rozběhnout projekty na pomoc handicapovaným nejen v Praze