Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Bezpečnost na Letišti Václava Havla Praha
Bezpečnost na Letišti Václava Havla Praha
Neděle, 29. květen 2016 15:45
Bezpečnost na Letišti Václava Havla Praha

Na Letiště Václava Havla Praha přiletěl v úterý 24. května cestující nakažený virem MERS. Naštěstí se nejednalo o reálnou situaci, ale o taktické cvičení všech základních jednotek integrované záchranného systému. Impulsem pro modelovou situaci, ve které hraje hlavní roli osoba nakažená virem MERS, se stal opakovaný výskyt této nakažlivé choroby nejen ve světě, ale i v Evropě.


Taktického pohotovostního cvičení zaměřeného na případný přílet cestujícího nakaženého virem MERS a jeho následnou izolaci společně organizovalo Letiště Praha, Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, České aerolinie, Policie ČR a složky Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Cvičení probíhalo tak, jako by se jednalo o reálnou situaci a přitom nijak neomezilo provoz letiště.


Cílem nácviku při zachování leteckého provozu bylo zejména procvičení spolupráce jednotek, včasné zajištění zdravotní péče, transport pacienta a izolace jeho spolucestujících. „Není vůbec jednoduché cvičení takového rozsahu zorganizovat. Jen skutečnost, že se na něm podílí všechny základní jednotky integrovaného záchranného systému je potvrzením, že bereme připravenost na přílet letadla s infekcí velmi vážně a připravujeme se na její výskyt v České republice nejen teoreticky, ale i simulací reálné situace,“ vysvětlil velitel HZS Letiště Praha Josef Kadlec.


„Záchranná služba ASČR zajišťuje nepřetržitě stálou lékařskou službu na letišti Václava Havla a je v každém okamžiku připravena řešit události tohoto typu. Za tímto účelem má ve svém vybavení speciální sanitní vozidlo pro přepravu pacientů s vysoce nakažlivými nemocemi, které má účinný filtrační systém, podtlakovou kabinu včetně ochranného bivaku EBV - 30/40 a je plně vybaveno pro poskytování před-nemocniční neodkladné péče. Posádky jsou vybaveny OOPP, které odpovídají nejvyšší protichemické a protibiologické ochraně. Toto metodické cvičení považujeme za nedílnou součást přípravy na možnou reálnou situaci,” řekl David Klouček, Vedoucí stanoviště stálé lékařské služby Letiště Václava Havla Praha.


„Svým rozsahem a zaměřením je pro leteckou společnost tento typ pravidelných cvičení nezbytnou součástí krizových a bezpečnostních plánů. Slouží nejen k ověření postupů posádky letadla při mimořádné události, ale i interních provozních postupů ČSA. Cvičení probíhají pravidelně každý rok na různé úrovni prověřování krizových postupů a přispívají k maximální připravenosti dotčených složek letecké společnosti,“ řekl Ladislav Kašpar, manažer Českých aerolinií pro Security a krizové situace.


Letadlo typu Airbus A319 zapůjčily na cvičení České aerolinie. Do rolí figurantů přestavujících skutečné cestujících se vžili studenti Vyšší odborné školy civilního letectví a zaměstnanci letiště.


Na Letišti Václava Havla Praha se podobná cvičení, odpovídající reálné hrozbě, konají pravidelně. Poslední zaměřené na možné uložení výbušného systému v prostoru letiště a zajištění ochrany zaměstnanců i cestujících se konalo v loňském roce.


Foto a zdroj: www.prg.aero/cs/

(ewe)Bezpečnost na Letišti Václava Havla Praha