Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Návštěvníky Stromovky opět přivítá voda
Návštěvníky Stromovky opět přivítá voda
Středa, 01. červen 2016 17:39
Návštěvníky Stromovky opět přivítá voda

Rybníky v parku Stromovka se po osmnáctiměsíční rekonstrukci původního vodohospodářského systému opět začínají plnit vodou. Dostaly nová stavidla, opravené a obložené kamenem jsou i mostky a strouhy. Důkladnou opravu si zasloužila i historická secesní zábradlí, která zdobí jednotlivé vyhlídky. Během oprav byl také rozšířen nátok do rybníků včetně vodní kaskády.Souběžně s pracemi ve Stromovce byla vyčištěna i historická Rudolfova štola, která rybníky zásobuje vodou. Náklady na tuto část prací činily 9,1 milionu korun a byly plně hrazeny z rozpočtu hlavního města Prahy. „Po téměř roce a půl se nám podařilo uvést rybníky ve Stromovce opět do dobrého stavu. Vzhledem k současnému trendu zadržování vody v krajině bude jejich význam vzrůstat, protože neplní pouze funkci rekreační, ale jsou i důležitým faktorem ovlivňujícím klima v Praze, především v letních měsících,“ uvedla další důvod městské investice radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.


Rybníky ve Stromovce důkladný zásah opravdu potřebovaly. Chybělo opevnění břehů, které tak byly stále více podemílány vlivem eroze a sešlapáváním, poškozené byly i mostky přes rybníky. V první fázi prací tak byly rybníky odbahněny a pak došlo na vybudování nového opevnění břehů. Během léta dojde i na výsadbu vegetačního opevnění v nejméně namáhaných částech břehů.


Ve Stromovce se nyní pracuje na výstavbě nových rybníků, které jsou budovány na historicky nejvíce podmáčených místech dna bývalého velkého Rudolfova rybníka. Zatím jsou hotové zemní práce na nové vodní ploše okolo takzvaného pahorku a je dokončena nová severní vodní plocha s malým ostrůvkem. Ještě bude nutné vytěžit a odvozit asi 20 000 kubíků zeminy, protože je většinou nekvalitní a jen malou část lze využít na vyrovnání terénu pod trávníky v okolí vodních ploch.


Práce na nových rybnících by měly skončit v listopadu a do konce roku bychom už měli vidět všechny plochy napuštěné. Výstavba nových vodních ploch je největším novým stavebním počinem ve Stromovce za posledních sto let a věřím, že nová podoba této části parku bude velmi atraktivní pro všechny návštěvníky parku a stane se vyhledávaným a oblíbeným cílem procházek,“ doplnila radní Plamínková.


V příštím roce bude následovat celková revitalizace parkové části dna bývalého Rudolfova rybníka i s dosadbou zeleně, obnovou povrchu cest a mobiliáře. Tím stavební práce ve Stromovce skončí a park bude návštěvníkům sloužit další desítky let.


Zdroj a úvodní foto: praha.eu

(zmk)Návštěvníky Stromovky opět přivítá voda