Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Program Čistá energie Praha opět přispěje k lepšímu ovzduší
Program Čistá energie Praha opět přispěje k lepšímu ovzduší
Středa, 18. květen 2016 07:27
Program Čistá energie Praha opět přispěje k lepšímu ovzduší

Pražané budou i v tomto roce čerpat dotace na přeměnu topných zdrojů na ekologická topná média a budou tak více využívat obnovitelné zdroje energie. Pražská Městská rada vzala včera na vědomí informaci o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 – 2015 a vyhlásila tento dotační program na rok letošní.„Program je jedním z nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší v Praze. Město ho uskutečňuje od roku 1994. Na jeho realizaci uvolnilo ze svého rozpočtu za celé období 530 miliónů korun. To umožnilo zavést ekologické vytápění ve více než 45 tisících bytových jednotkách,“ zhodnotila účinnost programu v uplynulém období radní Jana Plamínková.


A popsala také změny připravené pro nový ročník: „Pro letošní rok jsme v rozpočtu Prahy vyčlenili na tento účel částku 18 miliónů korun. Návrh Pravidel Programu Čistá energie Praha 2016 zůstává z hlediska věcného rozsahu podpory oproti roku 2015 bez zásadních změn, ale rozšířili jsme okruh osob. Dotaci mohou získat i fyzické osoby s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu a provedli jsme i některé změny ve prospěch podpory modernějších technologií plynového vytápění a upravili finanční limity dotace.“


Největší přínos se podle radní Plamínkové projevil v první fázi dotačního programu, tedy v letech 1994 až 1997, kdy Pražané vyměnili nejvíce lokálních topenišť na tuhá či kapalná paliva za vytápění topným plynem. Taková výměna tehdy proběhla v téměř 30 tisících domácností. Rok 2000 přinesl útlum, ale vliv programu na zlepšení kvality ovzduší přesto nebyl zanedbatelný. Podle odborných odhadů byl agregovaný efekt podpořených zdrojů v podobě redukcí emisí škodlivin v letech 2001 až 2012 přes čtyři tisíce tun CO, více než sto tun SO2, osmdesát tun NOX a téměř dvacet tisíc tun emisí CO2.


Program se měnil i v průběhu let - od roku 2005 se výrazněji zaměřil na podporu obnovitelných zdrojů energie a na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění. Od roku 2010 byla podpořena výměna starých dožívajících plynových kotlů za nové, které jsou účinnější a ekologicky šetrnější. Podrobněji o novém ročníku na této stránce magistrátu


Zdroj, úvodní foto: praha.eu, pixabay.com

(zmk)Program Čistá energie Praha opět přispěje k lepšímu ovzduší