Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Vysoutěží Praha kvalitní mobiliář?
Vysoutěží Praha kvalitní mobiliář?
Středa, 13. duben 2016 06:42
Vysoutěží Praha kvalitní mobiliář?

Pod nepříliš srozumitelným slovem mobiliář se skrývají všechny užitné prvky, se kterými se denně setkáváme ve veřejném městském prostoru – od velkých přístřešků stanic městské dopravy, přes lavičky a odpadkové koše, až po nenápadné stojany na kola. Kdo někdy navštívil například některá švýcarská nebo německá města ví, jak jednotný a kvalitní mobiliář dokáže zapůsobit.Roztříštěnost a nízká estetická i užitná hodnota stávajícího městského mobiliáře vedly Radu hlavního města Prahy k tomu, že na svém včerejším zasedání uložila Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby ve spolupráci s odborem evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy zadal designérské soutěže o návrh nové podoby prvků pražského mobiliáře - uličního vybavení a zastávek.


Na základě Analýzy současného stavu pražského mobiliáře v Pražské památkové rezervaci, vytvořené IPR, byly definovány typy mobiliáře, které vykazují největší nedostatky, a které je vhodné postupně nahradit. Analýza je zároveň podkladem pro tvorbu Katalogu pražského mobiliáře. Smyslem katalogu je především sjednocení pražského mobiliáře, tedy snížení počtu typů jednotlivých druhů, podpora designové příbuznosti prvků a nastavení minimálního standardu, který by měl mobiliář splňovat. Vzorem pro vytvoření standardů mobiliáře a získání nového designu vybraných prvků na základě veřejné soutěže mohou být evropská města, jako například Ženeva, Curych nebo Basilej.


„Ten problém je poměrně jasný a já ho chci vyřešit. Neexistuje tu jednotná správa, neexistují standardy a neexistují ani pravidla pro umisťování mobiliáře. A proto jen v památkové rezervaci máme například 44 typů odpadkových košů, což je obludné číslo, které chci změnit, tak aby Praha získala tvář,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.


K dnešnímu stavu se vyjádřil i ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Petr Hlaváček: „Současný mobiliář je často zanedbaný, nekvalitní, nedostatečně udržovaný a jeho design neodpovídá významu hlavního města. Chceme proto vytvořit katalog pražského mobiliáře, ze kterého bude možné při běžné obnově vybírat. Zároveň uspořádáme designerskou soutěž o návrh na lavičku, koš, stojan na kola a na zastávku veřejné dopravy."


Jako nejvhodnější způsob výběru nových typů pražského mobiliáře byla zvolena designérská soutěž o návrh. Podle uvedené analýzy vykazují největší nedostatky standardní lavička pro uliční prostranství, odpadkový koš pro hlavní ulice a náměstí, stojan na kola, zastávkový přístřešek a zábradlí pro zastávky MHD. Proto budou postupně nahrazeny novými. Konat se budou dvě designérské soutěže, jedna na uliční vybavení - lavička, koš a stojan na kola, druhá na zastávku MHD – přístřešek a zábradlí.


„Soutěžit budeme dvoukolově. Z prvního kola vybere odborná porota několik postupujících, jejichž prototypy pak na půl roku umístíme do města. Nový mobiliář totiž nejlépe otestují sami Pražané a z jejich názoru v kombinaci s odborným posudkem pak vzejde vítězný návrh,“ doplnila pražská primátorka.


Zdroj, úvodní foto: praha.eu, wikimedia.org, Aktron

(zmk)Vysoutěží Praha kvalitní mobiliář?