Praha.cz

 
Objevte pražské parky, sady a zahrady
PPraha, Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850

Říká se, že Praha je krásná po celý rok. K tomu, co Prahu krášlí a co můžeme obdivovat, můžeme kromě kulturních, historických a architektonických památek přiřadit i pražské parky, sady a zahrady. V Praze najdeme jak velké známé parky jako je třeba Stromovka, Petřín, Riegrovy sady či Parukářka, tak parky malé, kudy jen běžně procházíme.V některých parcích a sadech je klid a hluk města doléhá jen z dálky, některé parky a sady naopak přímo překypují návštěvníky a najít v nich na lavičce klid můžete spíše až v podvečerních hodinách. Některé parky a sady jsou schovány za zdí, jiné naopak poskytují výhled do širokého okolí. Na jaře nás potěší svěží zelení, v létě poskytují odpočinek a stín, nebo naopak ochranu před náhlým deštěm a na podzim nám nabízejí štědrou paletu barev. Pojďte se spolu s námi s pražskými parky seznámit, třeba Vás budeme inspirovat k návštěvě parků, které jste doposud nenavštívili.

Jsou také pražské parky, které nebývají vnímány návštěvníky příliš dobře, je to ale spíše jejich umístěním – například jde o Vrchlického sady u Hlavního nádraží nebo část parku na Karlově náměstí.

Stromovka


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Původně byla Stromovka Královská obora. Jde o krásný, členitý a rozlehlý park se vzrostlými stromy, parkovými úpravami, dětskými hřišti, občerstvením a rybníčky. Leží na pomezí pražských čtvrtí Bubeneč a Holešovice, je oblíbeným místem všech Pražanů.

Letenské sady


Letenské sady se nacházejí na Praze 7, jsou oblíbeným místem všech Pražanů a také bruslařů. Poskytují výhled na Prahu, naleznete zde Hanavský pavilon, Bruselský pavilon nebo nejstarší fungující kolotoč v Evropě.

Riegrovy sady


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Dříve také Smetanovy sady. Jde o členitý městský park, ležící na Vinohradech. Dříve zde bývaly především viniční usedlosti a park Kanálka. Můžete se zde kochat výhledem na Prahu. V severní části směrem k Žižkovu na Riegrovy sady navazuje Rajská zahrada, což je oddechový a sportovní park a zahrada.

Havlíčkovy sady – Gröbovka


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Park anglického typu v Praze 2 na Vinohradech, nedaleko Vršovic a Nuslí. Na pozemcích parku se původně nacházely vinice, založené Karlem IV. a poté hospodářské usedlosti. V areálu parku se nachází Gröbeho vila, Pavilon, vinice a Viniční altán, usedlost Dolní Landhauska, ozdobná grotta (umělá jeskyně) a nově opravené dětské hřiště. Od roku 1964 je areál nemovitou kulturní památkou.

Petřín, Kinského zahrada, Seminářská zahrada


Petřín je 327 m vysoký kopec v centru Prahy. Najdeme zde legendární Hladovou zeď, na vrcholu Petřína stojí např. Petřínská rozhledna, bludiště, Křížová cesta nebo k nebo Štefánkova hvězdárna. Na Petříně najdeme skály zejména z pískovce, růžovou zahradu, mnoho cestiček nebo jezírka. Na Petříně také můžeme najít různé sochy – K.H. Máchy, Jana Nerudy a další.

Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Kinského zahrada se rozkládá na jižní a jihovýchodní straně petřínského svahu v nadmořské výšce 200 až 315 metrů nad mořem. V dobách středověku se zde nacházely zahrady a vinice; později tu vznikaly i dvory a usedlosti.V letech 1827 až 1831 zde nechal kníže Rudolf Kinský vybudovat anglický park, který se změnil v současné sady. Kromě toho ale vznikl i Letohrádek Kinských a dvě jezírka. V roce 1927 sem byl přenesen i dřevěný kostelík svatého Michala z Podkarpatské Rusi.

Seminářská zahrada je park na východním svahu Petřína v Praze 1. V horní části zahrady je skryté malé jezírko. Níže vyvěrá pramen ve studánce zvané Petřínka, v dolní části zahrady se nachází dětské hřiště. Jižní částí parku prochází pozemní lanová dráha. Na místě Seminářské zahrady se ve středověku rozkládala vinice založená z podnětu císaře Karla IV.

Františkánská zahrada


Nádherná upravená zahrada v samém centru Prahy. Zahrada vznikla při sousedním klášteře karmelitánů s kostelem Panny Marie Sněžné, založeném roku 1347, jako užitková zahrada. Jedná se o barokní zahradu francouzského typu s pravidelným půdorysem, uprostřed stojí čtvercový pavilon a kolem něho bylinářská zahrádka, ohrazená nízkým plotem. Součástí zahrady je i dětské hřiště. V zahradě jsou vysázeny živé ploty a růže, je zde umístěna řada laviček a sochařská fontána.

Vyšehrad


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Sídlo prvních českých králů, váže se k němu řada pověstí. Od 17. století se Vyšehrad mění na vojenskou pevnost, jeho zpřístupňování začalo až po roce 1911, kdy jej vojáci předali městu. Jihovýchodní část areálu bývala vinicí a nyní navazuje na vyhlídkovou terasu. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou. Nádherný výhled. Nachází se zde také Vyšehradský hřbitov a na východní straně hřbitova nalézá společná hrobka nejvýznamnějších národních osobností – Slavín.

Vítkov


Protáhlý vrch v Praze, v pravobřežní části města. Svou hmotou odděluje čtvrti Karlín a Žižkov, katastrálně patří k Žižkovu. Odehrála se zde jedna z hlavních bitev husitských válek. Poskytuje rásný pohled na Prahu, místy je zeleň poněkud neudržovaná, ve východní části postupně přechází v lesopark a poté i v park.

Ladronka


Oblíbený rozlehlý park na místě bývalé usedlosti. Současný park začal vznikat po druhé světové válce a nynější podobu získal v letech 2002 až 2010, kdy zde byl zřízen Areál volného času. Hodně zeleně, cesty vhodné i pro bruslaře, hodně laviček, nachází se zde restaurace Ladronka se zázemím.

Folimanka


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Park který se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města, v prostoru mezi potokem Botičem, Novoměstskými hradbami a ulicí Bělehradskou v Nuselském údolí. Podél potoka je park plochý, avšak směrem ke Karlovu strmě stoupá. V parku vedle domácích dřevin ( javorů a jasanů) rostou ještě pozůstatky bývalé zahrady ovocné stromy, např. hrušně. Pestrou škálu stromů obohacují i jehličnany a keře. Park kromě flory zdobí také řada plastik a dvě fontány. Nachází se zde také velké dětské hřiště a rekreační sportovní areál.

Karlovo náměstí


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Karlovo náměstí se dříve nazývalo Dobytčí trh, jde o největší náměstí v České republice a je také jedno z největších v Evropě. Park je na Karlově náměstí od 60. let 19. století, roku 1884 jeho podobu určil významný český zahradní architekt František Josef Thomayer. Jde o rušný park s rozlehlými trávníky, keři a starými stromy. Obdivovat můžete sochy, busty a pomníky a je myšleno i na rodiny s dětmi – je zde totiž dětské hřiště. Výborná dopravní dostupnost.

Parukářka – Vrch sv. Kříže


Rozkládá se na Žižkově, jde o členitý park, poskytuje krásný výhled na Prahu. V podzemí kopce se nachází protiatomový bunkr Parukářka. Vrch má parkovou až lesoparkovou úpravu, kromě jiného se zde nachází také dvě dětská hřiště. Název Parukářka pochází z roku 1804 podle profese parukáře tehdejšího majitele a název Vrch sv. Kříže dostal podle dřevěného kříže, který stál na vrcholu od roku 1822.

Kampa


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850 Jde o zeleň v historickém jádru Prahy. Park v krajinářském slohu vznikl v letech 1947 až 1948 na místě několika historických zahrad a po odstranění dělících zdí v roce 1941. Kampa je umělý ostrovv mezi Vltavou a mlynářskou strouhou Čertovkou. Na Kampě najdete jak rozlehlejší travní plochu a různé sochy, tak malý parčík nedaleko Karlova mostu. Také je odsud krásný pohled přes Vltavu na protější nábřeží.

Obora Hvězda


Obora tvoří výběžek katastrálního území Liboc přiléhající z jihu ke staré Liboci, obklopený ze západu Ruzyní a z jihu Malým Břevnovem a na východě lokalitou Na Vypichu. Obora Hvězda vznikla po roce 1534, kdy císař Ferdinand I. zakoupil od Břevnovského kláštera les. Nachází se zde kromě vzrostlých stromů zajímavý letohrádek Hvězda. Obora Hvězda je chráněna jako přírodní památka a prochází tudy naučná stezka. V zimě se tu běžkuje a bruslí. Na okraji obory se nachází volejbalové a dopravní hřiště.

Vojanovy sady


Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Vojanovy sady se nacházejí na pražské Malé Straně v městské části Praha 1 jižně od Klárova. Od roku 1954 se jedná o veřejnosti přístupný park, ačkoliv historie sadů sahá až do 17. století. Patří k nejstarším sadům a zahradám v hlavním městě; původně to byly ovocné sady, v 19. století byly změněny přestavbou na anglický park a po povodni v roce 2002, kdy je vltavská voda zatopila do výše až čtyř metrů, musely být rekonstruovány. Vojanovy sady jsou proslulé nádhernými pávy.

Troja


Zámek v Troji, Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities, www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850Zámecká zahrada, patřící k Trojskému zámku. S mnoha okrasnými i ovocnými stromy a malým přírodním bludištěm, již zdobí fontány, terakotové vázy, štukové prospekty a oranžérie s bustami imperátorů.

Sacré – Coeur


Park se nachází v místech zahrady bývalého konventu a penzionátu dam Srdce Ježíšova u kostela Pána Ježíše. Objekt je postaven na místě původní usedlosti a byl vybudován po roce 1872, kaple vznikla po roce 1882. Nový park s několika dětskými hřišti a sportovišti vznikl po roce 2004 na místě bývalé vinice, později vystřídané ovocným sadem, který se zde částečně dochoval dodnes. Přístup je buď lávkou z prvního patra obchodního centra Nový Smíchov nebo po schodech z Kartouzské ulice a dále např. přímo z ulice Kobrovy.Představili jsme Vám spíše ty větší, známější nebo nejdostupnější parky v Praze. Praha má ale i historické zahrady, které se váží k Pražskému hradu – informace o nich naleznete v našich následujících článcích:


Palácové zahrady pod Pražským hradem
Zahrady Pražského hradu

Do našeho článku se zdaleka nevešly všechny parky a sady, které v Praze jsou nebo stojí za návštěvu. Praha mám mnoho dalších parků, parčíků, zahrad, sadů a veřejné zeleně a v následujících odkazech se o nich můžete dozvědět více.

V těchto odkazech také naleznete bližší informace o parcích, sadech a zahradách, které jsme v našem článku uvedli - například zda je v parku zázemí v podobě toalet, jaká je otevírací doba, dopravní dostupnost atd., jaká je jejich podrobná historie atd.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesy,_parky_a_zahrady_v_Praze
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/parky/index.html
http://www.prahazelena.cz
http://www.wikipedia.org


Zdroj:
Praha.eu
Wikipedia.org
Prahazelena.cz

Foto: Praha matka měst / Prague mother of cities
www.facebook.com/pages/Praha-matka-měst-Prague-mother-of-cities/125096877556850(zem)